Hodlerzy są rewolucjonistami


Niniejszy tekst jest polską wersją artykułu „Hodlers are the revolutionaries”
autorstwa Dana Helda. Tłumaczenie: Jacek Dudzic.Moje refleksje na temat ważnej roli, jaką odgrywają hodlerzy w rozwoju sieci Bitcoin (i innych sieci kryptowalutowych).

„Na początku zmiany patriota jest rzadkim człowiekiem, odważnym, nienawidzonym i pogardzanym. Gdy jego sprawa odniesie sukces, nieśmiali dołączają do niego, bo wtedy bycie patriotą nic nie kosztuje ” - Mark Twain

Satoshi opublikował whitepaper (białą księgę - od tłum.) Bitcoin w dniu 31.10.2008 roku, miesiąc po upadku Lehman Brothers (były amerykański bank inwestycyjny - od tłum.), który wywołał falę uderzeniową w systemie finansowym. Bitcoin został wprowadzony w czasie absolutnej konieczności. Zaufanie zostało utracone w świecie opartym na zaufaniu.„Podstawowym problemem związanym z konwencjonalną walutą jest zaufanie, które jest wymagane, aby to zadziałało. Trzeba ufać, że bank centralny nie zdeprecjonuje waluty, ale historia walut fiducjarnych jest pełna naruszeń tego zaufania. Bankom należy ufać, że przechowują nasze pieniądze i przesyłają je elektronicznie, ale pożyczają je falami baniek kredytowych, mając zaledwie ułamek w rezerwie.” - Satoshi Nakamoto

Interwencja banków centralnych podczas kryzysu finansowego spowodowała, że rynki zostały niewiarygodnie zniekształcone, a współczynnik ryzyko/zysk stał się najbardziej wypaczonym w historii. Obligacje o wartości przekraczającej 9 bilionów dolarów są obracane z ujemną rentownością.

Wyjątkowe w obecnym okresie jest to, że nigdy wcześniej w dającej się obserwować historii tak wiele krajów nie miało tak długich okresów bez trwałych nadwyżek. Na przykład Stany Zjednoczone mają obecnie deficyt przez 40 z ostatnich 44 lat (w tym 2012).


„Przed XX wiekiem zwykli ludzie zawsze mogli uciekać do twardej waluty (złota), aby uchronić się przed skutkami nieudanej inflacyjnej polityki banku centralnego. Skończyło się to na większości świata w XX wieku, kiedy złoto zostało zakazane.” - Vijay Boyapati

Nigdy wcześniej w dającej się obserwować historii tak wiele krajów nie było tak długo poza systemem walutowym opartym na metalach szlachetnych. Odejście od standardu złota w 1971 r. pomogło stworzyć warunki dla niemal nieograniczonego potencjału tworzenia kredytów i długów, które we wcześniejszej historii gospodarczej byłyby unieważniane.

„Tak więc po 41 latach globalnych walut fiducjarnych i bezprecedensowej kwocie długu, który okazuje się bardzo trudny do zmiany, naprawdę wyruszamy w nieznane.” - Jim Reid

Bitcoin został stworzony, aby zbudować nowy system finansowy, który nie wymaga zaufania i który byłby zgodny z zasadami solidnego pieniądza. I dlaczego zdrowe pieniądze mają znaczenie?

Pieniądze to narzędzie, którego używamy do sygnalizowania preferencji konsumentów. Dysponując ukierunkowanymi i skutecznymi środkami do powstrzymania popytu konsumentów, producenci mogą skoncentrować wysiłki na towarach i usługach, których rynek najbardziej potrzebuje. Ułatwiają to rozsądne pieniądze. Z powodu złych pieniędzy rynek traci zdolność przekazywania swoich żądań producentom. Dlatego socjalizm / gospodarki centralnie planowane po prostu nie mogą funkcjonować. Mechanizm niewidzialnej ręki jest zbyt głęboki i potężny, aby sztucznie go odtworzyć. Zdrowe pieniądze są katalizatorem maksymalizacji podziału pracy poprzez maksymalną efektywność komunikacji finansowej.

„System finansowy był ciągle w jakiś wąski sposób dyskredytowany…. bunt amerykańskiej młodzieży przeciwko kulturze pieniądza nigdy się nie wydarzył.” - Big Short

Satoshi zbudował Bitcoin dla wierzących w nowy system finansowy, hodlerów, rewolucjonistów. Dla tych, którzy zostali pozbawieni praw w istniejącym systemie finansowym. Tych, których pociąga perspektywa nagłej i spektakularnej zmiany w ich życiu.

„W tym sensie jest bardziej typowy dla metalu szlachetnego. Zamiast zmiany podaży, aby utrzymać tę samą wartość, podaż jest z góry określona, a wartość się zmienia. Wraz ze wzrostem liczby użytkowników rośnie wartość monety. Ma potencjał do tworzenia dodatniej pętli sprzężenia zwrotnego; wraz ze wzrostem liczby użytkowników wartość rośnie, co może zachęcić więcej użytkowników do skorzystania z rosnącej wartości.” - Satoshi Nakamoto

Satoshi musiał uruchomić sieć za pomocą mechanizmu motywacyjnego - nagrody blokowej, która (a) kontrolowała podaż waluty Bitcoin i (b) tworzyła zachętę dla ludzi do ochrony sieci.

„Hodling uruchomił bitcoina. Hodling zwiększa wartość, co zwiększa popyt, szybkość mieszania i bezpieczeństwo sieci, co z kolei przyciąga nowych hodowców i programistów. Ta samonapędzająca się pętla sprzężenia zwrotnego napędza efekty sieciowe, bezpieczeństwo i wartość Bitcoina.” - @TobiasAHuber

Wcześni hodlerzy uwierzyli w Bitcoina pomimo przytłaczającej negatywności i fałszywych informacji (np. oznaczenie go jako waluta dla osób zajmujących się praniem brudnych pieniędzy i handlarzy narkotyków, wahania cen). Apetyt hodlerów i zgoda na ryzyko pozwoliły im przetrwać wszelkie niedogodności bycia pierwszym graczem. Oni zaakceptowali ryzyko.

„Nie mów mi co myślisz. Pokaż mi swoje portfolio” - — @nntaleb
„Trzymanie bitcoinów jest dokładnym przeciwieństwem spekulacji. Transakcję można nazwać spekulacyjną, gdy zachęty do kupowania i sprzedaży opierają się jedynie na nastrojach rynkowych. Masz nadzieję, że sprzedasz produkt z zyskiem, mimo że nie przyniósł on żadnej wewnętrznej wartości dla społeczeństwa w okresie jego przechowywania. Posiadanie pieniędzy nie ma tej wady, wręcz przeciwnie. Trzymając pieniądze inwestujesz w całą gospodarkę. Za każdym razem, gdy decydujesz się zatrzymać pieniądze, zmniejszasz ilość dostępną w obiegu… Prowadzi to do wzrostu siły nabywczej na jednostkę tych pieniędzy. W rezultacie ceny spadają, a wszyscy uczestnicy tej gospodarki stają się bogatsi. Trzymając Bitcoin, cena za jednostkę wzrasta. Im więcej osób trzyma Bitcoin w dłuższej perspektywie, tym bardziej zmienność spada w kierunku stopniowego wzrostu ceny. Ta zbieżność w kierunku stabilnego wzrostu ceny sprawia, że Bitcoin jest bardziej atrakcyjny dla nowych odbiorców, tworząc pętlę sprzężenia zwrotnego.” - Willem_VdBergh
„Wzrost ceny Bitcoina ma odpowiednią wirusowość. W miarę jak się rozwija, hodling staje się popularny wśród ludzi o niższym apetycie na ryzyko, wciągając coraz większy efekt sieciowy do Bitcoinowej czarnej dziury” - @robustus

Z każdym z cykli boomu / załamania widzieliśmy, jak Bitcoin był redystrybuowany od starych hodlerów do nowych poprzez sprzedaż, zmniejszając w sten sposób współczynnik Giniego. Tylko w 2017 roku widzieliśmy, jak 15% wszystkich BTC wyszło z rąk starych hodlerów.


„owoli, ale z pewnością Bitcoin wkrada się coraz głębiej w psychikę tych, którzy są u władzy.” - Vijay Boyapati

Dzięki efektowi Lindy'ego, im dłużej Bitcoin będzie istniał, tym większe będzie przekonanie społeczeństwa, że będzie istniał jeszcze długo w przyszłości.

„Protokoły umierają, gdy zabraknie wierzących.” - Naval

Wiara w nowy system finansowy jest tym, co łączy wszystko razem. Bitcoin to nie tylko projekt programistyczny. To metoda koordynacji dla dużej grupy ludzi, którzy muszą stawić czoła potężnym przeciwnikom. Bitcoin to nie tylko przełom technologiczny, ale także społeczny.

„Stabilna i zrównoważona ideologia musi być podstawą wszystkich kryptowalut. Żadna ilość kryptografii ani rozwój protokołu konsensusu nie pomogą kryptowalutom o niestabilnej i zbankrutowanej ideologii. Stabilne ideologie umożliwiają rozwój społeczności.” - — Kay Kurokawa

Pieniądze to technologia typu zwycięzca bierze wszystko, napędzana efektami sieciowymi. Dlatego kryptowaluta z największą liczbą hodlerów jest najbardziej poszukiwana przez konsumentów i będzie ostatecznym zwycięzcą.

„Bitcoin to cyfrowe złoto w oczach [hodlerów]. Do pewnego stopnia ta grupa już działa w oparciu o standard Bitcoina: inwestycje są oceniane pod kątem ich zdolności do uzyskania zwrotu w Bitcoinie.” - @TuurDemeester

Posiadając Bitcoina, stajesz się bankiem centralnym, kręgosłupem systemu finansowego. Hodling nie polega na znalezieniu innego kupca po wyższej cenie pewnego dnia w przyszłości, bo jeśli nastąpi hiperbitkonizacja nigdy nie będziesz musiał go sprzedawać.

„Rynki kapitałowe zostaną odbudowane przez hodlerów. Roczna stopa zwrotu z Twojego Bitcoina to stopa wolna od ryzyka, z dodatkowymi warstwami zwrotu na jednostkę ryzyka. Na przykład Lightning Network zapewnia ramy do pomiaru wartości czasu Bitcoin, stopy referencyjnej Lightning Network lub inaczej LNRR. - Nik Bhatia

Bitcoin obiecuje obywatelom na całym świecie alternatywę, aby zachować swoje oszczędności w postaci pieniędzy, których nie można skonfiskować ani osłabić. Jeśli Bitcoin stanie się znacznie większy, może zmusić rządy do zostania organizacją dobrowolną. Poprzez hoding możemy wreszcie być wolni.

Ci, którzy zdecydują się na Bitcoin (czerwoną pigułkę), wymieniają coś w obfitości za coś rzadkiego, przeszłość na przyszłość, zależność finansową za suwerenność finansową.


Zastrzeżenie

Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Jego celem nie jest przedstawienie porady inwestycyjnej. Szukaj porady należycie licencjonowanego specjalisty inwestycyjnego.