Bitcoin - model zapasów do przepływów krzyżowych kapitałuNiniejszy tekst jest polską wersją artykułu „Bitcoin Stock-to-Flow Cross Asset Model” autorstwa PlanB. Tłumaczenie: Piotr Kowalski.

Podpis: Hwx28lAmol1RvDYJ0DEsohuk3Pzg7mg0h+mJlYHzJyQjO+D2WgCXRjAAg9WebjlapRDH6sYLzZlKyFy2c3N4QDw=
Wiadomość: Bitcoin - model zapasów do przepływów krzyżowych kapitału
Adres: 1PRoNLcWHzM8DuKpGE4YM9hb1PjSEnWRpn


„Ważną rzeczą w nauce jest nie tyle uzyskanie nowych faktów, co odkrycie nowych sposobów myślenia o nich” - William Lawrence Bragg

Wstęp

Model Bitcoina (BTC) Stock-to-Flow (S2F) został opublikowany w marcu 2019 roku [1].

Oryginalny model BTC S2F to formuła oparta na miesięcznych danych S2F i danych cenowych. Ponieważ dane te są indeksowane w kolejności czasowej, jest to model szeregów czasowych. Ten model aktywował kwantytatywnych analityków na całym świecie. Wiele osób potwierdziło istnienie niepozornego związku pomiędzy S2F BTC a jego ceną [2] [3].Jeśli nie znasz modelu S2F, gorąco polecam przeczytanie oryginalnego artykułu, ponieważ wyjaśnia on tło i terminologię.

W tym artykule ugruntowuję podstawy obecnego modelu S2F, poprzez usunięcie czasu i dodanie do modelu innych aktywów (srebro i złoto). Ten nowy model nazywam modelem BTC S2F kapitały krzyżowe (S2FX). Model S2FX umożliwia wycenę różnych aktywów, takich jak srebro, złoto i BTC, za pomocą jednej formuły.

W pierwszej kolejności opiszę pojęcie przejścia fazowego, ponieważ wprowadza ono nowy sposób myślenia o BTC i S2F. To pozwoli wyjaśnić, dlaczego model S2FX jest tak istotny.

Następnie opiszę, jak działa model S2FX i jak interpretować wyniki.

Przejścia fazowe

Przejścia fazowe stanowią ważną perspektywę potrzebną do zrozumienia modelu S2FX. Podczas przejść fazowych rzeczy nabierają zupełnie innych właściwości. Przejścia są często nieciągłe. Trzy przykłady przejść fazowych to:

1. Woda
2. Dolar amerykański
3. BTC

Woda

Klasycznym przykładem przejść fazowych jest woda. Woda istnieje w czterech różnych fazach (stanach): stały, ciekły, gazowy, zjonizowany. To wszystko woda, ale w poszczególnych fazach przejściowych, ma ona zupełnie inne właściwości.Dolar amerykański

Przejścia fazowe są również obecne w finansach. Na przykład dolar amerykański przeszedł ze złotej monety (jeden dolar = 371,25 ziaren czystego srebra = 24 ziarna złota) poprzez papier zabezpieczony złotem („W złotej monecie płatnej na żądanie na okaziciela”) na niczym nie zabezpieczony papier („Niniejsza nota jest prawnym środkiem płatniczym na wszystkie długi, publiczne i prywatne”). Chociaż cały czas nazywamy go Dolarem, to jednak Dolar ten ma we wskazanych fazach zupełnie inne właściwości.BTC

To samo dotyczy BTC. Nic Carter i Hasu w badaniu z 2018 roku pokazują, jak zmieniało się w czasie postrzeganie BTC [4].Na wykresie poszczególne narracje BTC wydają się bardzo ciągłe. Jeśli jednak połączymy te narracje z kamieniami milowymi finansów (a później S2F i danymi cenowymi), będą one wyglądać bardzo podobnie do faz z bardziej zaznaczonymi przejściami.

  1. 1. „Dowód koncepcji” -> po opublikowaniu białej księgi Bitcoina [5]
  2. 2. „Płatności” -> po uzyskaniu parytetu do USD (1BTC = 1 USD)
  3. 3. „E-Złoto” -> po 1 halvingu i zbliżeniu się do parytetu złota (1BTC = 1 uncja złota)
  4. 4. „Aktywa finansowe” -> po 2 halvingu (transakcje o wartości 1 mld USD dziennie, prawne usankcjonowanie w Japonii i Australii, rynki kontraktów futures na CME i Bakkt)

Przemiany fazowe, jakie obserwujemy na trzech przykładach: wody, dolara amerykańskiego i BTC, pozwalają spojrzeć na BTC i S2F z nowej perspektywy. Ważne jest, aby myśleć nie tylko w kategoriach ciągłych szeregów czasowych, ale także w kategoriach faz z nagłymi przejściami. Opracowując model S2FX, widzę BTC w każdej fazie jako nowy zasób o zupełnie innych właściwościach. Logicznym kolejnym krokiem stała się więc identyfikacja i kwantyfikacja poszczególnych faz BTC.

Model zapasów do przepływów krzyżowych kapitału BTC (S2FX)

Poniższy wykres pokazuje miesięczne S2F BTC i punkty danych cenowych, które były wykorzystane w oryginalnym modelu S2F. Wizualnie możemy zidentyfikować cztery klastry.Te cztery klastry mogą w rzeczywistości wskazywać przejścia fazowe.

Kwantyfikacji tych klastrów można dokonać, minimalizując odległość między miesięcznymi danymi BTC a klastrami. Osobiście do kwantyfikacji czterech klastrów używam algorytmu genetycznego (minimalizującego odległość bezwzględną). Przyszłe badania mogłyby jednak koncentrować się na odmiennych algorytmach grupowania (np. algorytm k-średnich).Każdy z czterech zidentyfikowanych klastrów BTC ma zupełnie inną kombinację wartości rynkowej S2F, która wydaje się być spójna z halvingami i zmieniającym się postrzeganiem BTC.

  1. 1. „Dowód koncepcji” BTC (S2F 1.3 i wartość rynkowa 1 mln USD)
  2. 2. „Płatności” BTC (S2F 3.3 i wartość rynkowa 58 mln USD)
  3. 3. BTC jako „E-Złoto” (S2F 10.2 i wartość rynkowa 5,6 mld USD)
  4. 4. BTC jako „Aktywa finansowe” (S2F 25,1 i wartość rynkowa 114 mld USD)

Podobnie jak woda i dolar amerykański, te cztery klastry BTC reprezentują cztery różne aktywa, z których każdy ma inną narrację i cechy. „Dowód koncepcji” BTC ze S2F 1.3 i wartością rynkowa zaledwie 1 mln USD jest całkowicie innym aktywem niż BTC jako „Aktywa finansowe” ze S2F 25 i wartością rynkową 114 mld USD.

Dzięki perspektywie przejścia fazowego klastrów BTC jako różnych aktywów mogę teraz dodać do modelu inne aktywa, takie jak srebro i złoto. To sprawia, że staje się on prawdziwym modelem aktywów krzyżowych. W przypadku srebra i złota używam liczb akcji i przepływów z ostatniej analizy Jana Nieuwenhuijsa [6] oraz najwyższych cen z TradingView z grudnia 2019 r.

  1. 5. Srebro S2F 33,3 (900 000/27 000 ton) i wartość rynkowa 561 mld USD
  2. 6. Złoto S2F 58,3 (190 000/3260 ton) i wartość rynkowa 10 088 mld USD


Wykres pokazuje cztery skwantyfikowane klastry BTC (plus oryginalne dane miesięczne BTC dla uzyskania kontekstu), srebro i złoto. Układają się one idealnie na linii prostej.

Do stworzenia modelu S2FX używam analizy regresji. Zauważ, że duża różnica w stosunku do oryginalnego modelu S2F jest spowodowana tym, że w analizie regresji używam danych S2F dla srebra i złota oraz wartości rynkowej. Model S2FX pokazuje znaczącą zależność między S2F a wartością rynkową tych sześciu aktywów (test F o niskiej wartości p i niski współczynnik p) przy doskonałym dopasowaniu (99,7% R2).Wzór modelu S2FX można wykorzystać do oszacowania wartości rynkowej następnego etapu / klastra BTC (S2F BTC wyniesie 56 w latach 2020–2024):

Wartość rynkowa = exp (12,7598) * 56 ^ 4,1167 = 5,5 bil. USD.

Przekłada się to na cenę BTC (biorąc pod uwagę 19 mln BTC w latach 2020–2024) w wysokości 288 tys. USD.

Prognoza ceny BTC jest znacznie wyższa niż 55 000 USD w pierwotnym badaniu. Należy jednak pamiętać, że model S2FX to pierwszy krok, który nie został jeszcze zreplikowany i sprawdzony przez innych.

Chociaż sześć obserwacji to niewiele, osobiście cenię wyniki modelu S2FX i traktuję jako istotne. Postrzegam model S2FX jako działającą hipotezę, podobnie jak model S2F. Przyszłe badania mogą koncentrować się na poddawaniu analizie większej ilości zasobów. Większość aktywów ma jednak niskie wartości S2F (≤1) i dlatego nie są one interesujące. Wprawdzie diamenty mają wysoką S2F, cechują się jednak bardzo złożoną wycenę (szorstki / szlifowany, karaty, różne kolory i jasność itp.).

Model S2FX pozwala na interpolację zamiast ekstrapolacji zastosowanej w oryginalnym modelu S2F. Oryginalny model S2F tworzy prognozę, która wykracza poza zakres danych użyty przy tworzeniu modelu. Nowy model S2FX tworzy prognozę mieszczącą się w zakresie danych wykorzystywanych do wyprowadzania formuły.Konkluzja

W tym artykule ugruntowuję podstawy obecnego modelu S2F, poprzez usunięcie czasu i dodanie do modelu innych aktywów (srebro i złoto). Ten nowy model nazywam modelem BTC S2F kapitały krzyżowe (S2FX). Model S2FX umożliwia wycenę różnych aktywów, takich jak srebro, złoto i BTC, za pomocą jednej formuły.

Wyjaśniłem pojęcie przejść fazowych. Przejścia fazowe wprowadzają nowy sposób myślenia o BTC i S2F. Doprowadziło mnie to do modelu S2FX.

Formuła modelu S2FX doskonale pasuje do danych (99,7% R2).

Model S2FX szacuje wartość rynkową następnego etapu / klastra BTC (S2F BTC wyniesie 56 w latach 2020–2024) na 5,5 bil. USD. Przekłada się to na cenę BTC (biorąc pod uwagę 19 mln BTC w latach 2020–2024) w wysokości 288 tys. USD.

Ugruntowując znane fakty z oryginalnego badania S2F, model S2FX oferuje nowy sposób myślenia o przejściu BTC do piątej fazy.Przypisy

[1] PlanB @ 100 trylionów USD, Modelowanie wartości Bitcoin za pomocą niedoboru, marzec 2019
[2] Nick EmblowFalsifying Stock-to-Flow as a Model of Bitcoin Value, sierpień 2019
[3] Marcel Burgerrecenzując „Modelowanie wartości bitcoinów za pomocą niedoborów”, wrzesień 2019
[4] Nic CarterHasu @ HasuflVisions of Bitcoin - Jak zmieniły się najważniejsze narracje o Bitcoinach, lipiec 2018
[5]
https://bitcoin.org/bitcoin.pdf - Satoshi Nakamoto, 2008
[6] Jan NieuwenhuijsIle srebra jest nad ziemią?, Grudzień 2019Tłumaczenia

duński francuski gruziński niemiecki grecki włoski portugalski rosyjski serbski hiszpański