Wyckoff 101 - Część 2: Operator złożony


Niniejszy tekst jest polską wersją artykułu „Wyckoff 101 — Part 2: The Composite Operator”
autorstwa ColdBloodedShiller. Tłumaczenie: Piotr Kowalski.


ZASTRZEŻENIE. Ten post i jego treść nie powinny być w żaden sposób traktowane jako porady inwestycyjne.Jeśli nie czytałeś części pierwszej to możesz ją znaleźć tutaj: https://panel.ligabtc.pl/wyckoff_1.php.

W 2 części tej serii miałem zacząć od akumulacji, ale prawdę mówiąc ważniejsze jest zrozumienie roli Composite Operator (CO) w metodologii Wyckoffa. Powodem jest to, że to właśnie CO stoi za wszystkimi tymi marżami i przecenami (przynajmniej według Wyckoffa). Kiedy spojrzymy na rolę CO z perspektywy Wyckoffa, wahania Akumulacji i Dystrybucji nabiorą większego sensu.

… Wszystkie wahania na rynku i na wszystkich różnych akcjach powinny być rozpatrywane w kategoriach rezultatów działania jednego człowieka. Nazwijmy go Composite Man (Człowiekiem Złożonym - Operatorem), który teoretycznie działa za kulisami i jeżeli nie znasz zasad jego gry, manipuluje akcjami na Twoją niekorzyść, jeżeli jednak je zrozumiesz i będziesz umiał wykorzystać, stanie się to potężnym sojusznikiem w drodze do Twojego wielkiego zysku.

Jak wiemy podstawą ideologii Wyckoffa było ujawnienie tego, jakie są prawdziwe przyczyny ruchów cen akcji. Jego śledztwo w tej sprawie ujawniło grupę lepiej poinformowanych, bardziej wykwalifikowanych inwestorów i traderów. Ci giganci handlu mają możliwość kształtowania rynku i całkowitej kontroli ceny. Rynek to ich show, a my zwykli ludzie tylko tańczymy do granej prze nich melodii. To oni właśnie są Composite Operators (złożonymi operatorami - CO).

Prawdę mówiąc, CO to jedynie użyteczna fikcja. Podoba mi się uproszczona teoria, która wprowadza narracyjną podstawę śladów, których próbujemy doszukać się na wykresach. CO jest historią zbiorowej liczby profesjonalnych działań dziejących się w tym samym czasie. Wyckoffianie opowiadają historię swoich ruchów i motywów tak, jakby byli jednym gigantycznym operatorem. Ponieważ podążam za metodologią Wyckoffa, moją rolą jest określanie działań CO poprzez aktywność tej grupy na wykresach. Wyckoff miał w zwyczaju czytać taśmy* po to, aby zrozumieć i ujawnić motywy tych gigantycznych operacji handlowych.

Wyckoff mógł zobaczyć ich ślady na swoich wykresach (ze względu na nowoczesność). Operacje giełdowe tych inwestorów miały wspólne, charakterystyczne cechy cykl po cyklu.
Ogromna skala operacji pozwoliła CO na cichy zakup akcji we wczesnym etapie fazy akumulacji rynku. CO nie chcą zostać ujawnieni (zanim sami nie uznają, że nadszedł odpowiedni moment, aby ujawnić swoje zamiary), ich celem na początku Akumulacji jest skupienie jak największej liczby akcji po możliwie najniższej cenie. Następnie muszą zrównoważyć to działanie, utrzymując i tłumiąc cenę, nie chcą samodzielnie zwiększać ceny. Takie operacje w fazie akumulacji mogą trwać miesiącami. Ogromne ilości kapitału są umiejętnie i po cichu rozmieszczane na dnie.

Wyckoff doszedł do wniosku, że takie operacje, prowadzone na dużą skalę, skutkowałyby dynamicznym wzrostem wybranych spółek po fazie akumulacji. Te wyselekcjonowane akcje rosłyby dalej, szybciej i dłużej niż pozostałe akcje. Byłyby to akcje warte posiadania.

Jesteśmy również świadkami drugiej strony w strukturach dystrybucji, w których CO tak operuje akcjami, aby sprzedać je po najwyższej możliwej cenie, zanim rozpocznie się jej spadek. Podczas tego procesu CO rozprowadza akcje po najwyższych cenach i próbuje utrzymać cenę, zanim ujawni swoje zamiary i pozwoli na spadek.

Przypomina to strefę wojny, gdzie super-traderzy walczą z innymi super-traderami o najbardziej pożądane akcje (w tym te, z którymi skończyli CO). Tajność w prowadzeniu kampanii ma tutaj znaczenie kluczowe. Działalność tych dużych, konkurujących ze sobą super-traderów stała się przedmiotem analizy Wyckoffa. Po latach badań zaczął widzieć ich działania na wykresach. Ich działania można było uzupełnić stealthem** Sama Fishera, ale ich ślady były widoczne na wszystkich wykresach. Nie mogli ukryć się przed analitykami Wyckoffian, którzy mogli zobaczyć te dowody w dwóch kluczowych obszarach, cenie i wolumenie.  Jako analityk Wyckoffa, w pierwszej części tej serii wspomniałem, że są to jedyne informacje, których potrzebuję do moich wykresów.

Operatorzy złożeni CO demonstrują w swoich kampaniach umiejętności i zdolności, które nie są oczywiste dla większości traderów – i jak wspomniałem we wstępie do tej części, dysponują również kapitałem, który jest zdolny do kształtowania rynku. Wyckoff był zdecydowany upodobnić się do nich w sposobie myślenia i działaniach i zrobił to. Jeśli nie możesz ich pokonać, to dlaczego by do nich nie dołączyć? Z tej motywacji zrodziła się metoda Wyckoffa, zrozumieć, co robią „duzi chłopcy” i podążać ich ścieżką. Dzięki ciągłemu powtarzaniu historii CO na wykresach, można w końcu zacząć myśleć i działać tak jak oni. Kiedy to wszystko rozgryziesz, to co powiedział Wyckoff jest następujące

CO gromadzi lub dystrybuuje akcje, pragnę przeanalizować ich ślad, aby móc przeprowadzać takie same transakcje, jak oni. Jeśli gromadzone są zapasy, chcę kupować. Jeśli zapasy są rozprowadzane, chcę je sprzedawać. Rozumiejąc to i analizując ślady na wykresach, mogę zacząć kształtować moje transakcje i pozycje, aby upewnić się, że jestem w tej samej pozycji co oni (wszystko to przy znacznie mniejszym kapitale).

Wyckoff doradził handlowcom detalicznym, aby spróbowali zrozumieć rynek i grać w tę grę rynkową w taki sposób, jak robią to CO. Dodał również, że nie ma znaczenia to, „czy ruchy rynkowe są prawdziwe czy sztuczne; to znaczy czy powstają w wyniku faktycznego kupowania i sprzedawania przez odbiorców i inwestorów działających w dobrej wierze czy też sztucznego kupowania i sprzedawania przez większych operatorów ”.

Podsumowując:

Composite Man (Operator) dokładnie planuje, wykonuje i kończy swoje kampanie.
Composite Man (Operator) zachęca opinię publiczną do zakupu akcji, w których zgromadził już pokaźną alokację, dokonując wielu transakcji obejmujących pokaźną liczbę akcji, w efekcie reklamując swoje akcje, tworząc pozory „szerokiego rynku”.
Należy przestudiować poszczególne wykresy giełdowe w celu odróżnienia zachowań giełdy i motywów dużych operatorów, którzy ją dominują.
Dzięki nauce i praktyce można zdobyć umiejętność interpretowania motywów działania, które przedstawia wykres. Wyckoff i jego współpracownicy wierzyli, że gdyby udało się zrozumieć zachowanie rynkowe Composite Man (Operatora), można by zidentyfikować wiele możliwości handlowych i inwestycyjnych na tyle wcześnie, aby móc czerpać z nich korzyści.

Powinno to dać ci solidne podstawy do następnych części tej serii, które pojawią się dosyć szybko. Schematy akumulacji i dystrybucji to dwa obszary, które pozwalają nam śledzić ślad CO na wykresach i poprawnie odczytywać ich intencje

Warto mieć dobre wyobrażenie o tym, kim był Wyckoff i dlaczego w swoim myśleniu i metodologii przypisywał CO tak ważną rolę.  W następnej części pogłębimy tą wiedzę pokazujac jak powinno się szukać śladów CO, przejdziemy też do niektórych wykresów na żywo, aby zobaczyć to wszystko w akcji.


Przypisy tłumacza:

* Odczyt taśmy jest starą techniką, którą traderzy używali do analizy ceny i wolumenu danej akcji. Od lat sześćdziesiątych XIX wieku do lat sześćdziesiątych XX wieku, ceny akcji były przesyłane liniami telegraficznymi na taśmie tickera, która zawierała symbol giełdowy , cenę i wolumen. Czytanie taśmy było sposobem, w jaki traderzy jednodniowi analizowali cenę i wolumen danych akcji przed wymianą technologii. Technologie te zostały wycofane w latach 60. wraz z rozwojem komputerów osobistych i elektronicznych sieci komunikacyjnych ( ECN ).

** Stealth (inaczej insider trading - nielegalne skupowanie lub sprzedawanie akcji bazując na informacjach, które nie są dostępne publicznie).